02. Duurzaamheid.

Traditiegetrouw ook dit jaar een activiteit rond het onderwerp Duurzaamheid. Flevoland is al jaren nationaal de koploper wat betreft het opwekken van duurzame energie. De windparken dragen daar fors aan bij. Ook wat betreft het zo duurzaam mogelijk produceren van ons dagelijks voedsel staat Flevoland, staat omgeving Lelystad( !), in de top. Beide ‘toppers’ worden in dit programma door vertegenwoordigers van Windpark Groen en van Stichting ERF in woord en beeld toegelicht.

Datum: Woensdag 24 juli 2024.
Tijd: 13:30 -+/- 15:30 uur.
Waar: Bio Science Park, Runderweg 6, Lelystad.
Kosten: € 12,50.

Voorwaarden deelname

Deelname aan de activiteit geschiedt op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid.