Senioren Zomerdaagse
Lelystad

 Zomer 2021, wat gaan we doen?

Kent u ons nog? Sinds twee jaar organiseren wij in de zomerperiode activiteiten voor senioren. Noodgedwongen hebben wij het afgelopen jaar niets kunnen aanbieden vanwege de rare tijd waarin wij verzeild zijn geraakt. Gelukkig is er licht aan de horizon. Veel mensen zullen inmiddels een eerste en zelfs een tweede prik gekregen hebben.

Het programma van vorig jaar ligt er nog. We willen graag deze zomer enkele activiteiten ervan door laten gaan. Het Sportbedrijf Lelystad biedt deze zomer, onder de naam Samen op Stap, activiteiten aan. Het leek ons niet meer dan logisch krachten te bundelen en met hen samen te werken. Uiteraard alleen wanneer we voldoende afstand kunnen waarborgen. Gezien de huidige situatie vindt er dit jaar in ieder geval geen inschrijfmiddag plaats. Zodra er activiteiten kunnen starten, informeren wij u via de Stadmakerspagina van de Flevopost, via deze website en via de mail.zomerdaagse@outlook.com

Wilt u ook via de mail de info ontvangen en staat u nog niet op onze verzendlijst, mail naar: zomerdaagse@outlook.com

Wij hopen u deze zomer te ontmoeten!

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Senioren Zomerdaagse,
Ada, Brigit, Gert, Kitty, Marianne en Mienke

Algemene voorwaarden

Privacy Verklaring

Stichting Senioren Zomerdaagse Lelystad
Tel: 06 30 68 12 36
zomerdaagse@outlook.nl