Senioren Zomerdaagse
Lelystad

Veelzijdig programma Senioren Zomerdaagse

Cultuur, natuur, beweging en reflectie. Vanaf de laatste week van juli tot eind augustus bieden we een gevarieerd programma aan.

Ter herinnering: wij (enkele actieve ouderen) hebben de Senioren Zomerdaagse Lelystad opgericht om in de zomerperiode activiteiten aan te bieden. Veel andere activiteiten zijn dan gesloten en veel mensen om ons heen zijn met vakantie. Wij maken in eerste instantie gebruik van de talenten en mogelijkheden binnen Lelystad –inclusief buitengebied – en breiden dat zo nodig uit naar Flevoland. Elk jaar is er minimaal een lezing, een excursie en een bezoek aan een boerderij in het programma. Om Beweging meer ruimte te geven zijn wij een samenwerking met het Sportbedrijf aangegaan.

Nieuw dit jaar is een hele dag (26 juli van 10.00 – 16.00) over grootschalige duurzame energie opwekking en tijdelijk opslag in onze directe Lelystadse omgeving. Op deze dag worden we geïnformeerd over ‘Windplan Blauw’, Rhino Nederlands grootse energie batterij, en via Solarvation over een van Flevoland grootste Zonneparken.  Ruime gelegenheid om kennis te maken met
deze innovatieve projecten, en om al onze vragen hierover te stellen.

Hier nog een tipje van de sluier: Ton Kolijn, schrijver van ‘Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland’, vertelt ons op 3 augustus in de Lange Jammer enthousiast over zijn schrijfproces. Daarna wandelen we onder zijn leiding over het Werkeiland.

 U kunt ook bellen voor telefonische informatie: 06 30 68 12 36

Alle activiteiten van het programma zomer 2022 zijn inmiddels afgerond.
Hierbij een kort verslag van de Scootmobiel / fietstocht door het groene buitengebied.

Dit  onderdeel vormde de afsluiting van het programma 2022 van de Senioren Zomerdaagse Lelystad. Op zo ongeveer een van de warmste dagen van deze zomer verzamelden zich 9 gasten en 2 begeleiders om 10.30 bij Atol Plaza. 

De koffie en thee stonden klaar. In een zeer rustig tempo was de eerste stop rond 11.30 ter hoogte van de Zuigerplas. Boswachter Tim Captein gaf uitleg over het ontstaan , en het beheer, van deze plas met aangrenzend bosgebied. Dat met name dit gebied wordt benut om water vanuit het Markermeer in te laten in deze droge tijd was voor velen nieuw om te horen. 

Via de Beginweg en het Jagersveld bereikte de groep rond 12.30 het erf van de familie Jonkman op de Groene Velden. In hun prachtige schaduwrijke boomgaard was door Mienke en Mar een uitgebreide lunch opgesteld. Ter afsluiting vertelde Jan Jonkman uitgebreid en op een aansprekende manier over hun keuze om als Andijkse bollentelers destijds de  oversteek te maken naar Flevoland. Als eerste ondernemers vestigden zie zich op de locatie Bronsweg. Een locatie van enkele honderden hectares groeide geleidelijk uit tot het grootste centrum voor biologisch – dynamische landbouw in ons land.  De kennismaking met dit zeer gastvrije en maatschappelijk zeer betrokken ondernemers echtpaar Jonkman ( nu al vele jaren genietend van hun pensioen) werd door de groep zeer gewaardeerd.

De route werd vervolgd door groene oostrand en eindigde rond 15.00 uur bij Atol Plaza. Daar stond koffie, thee en vooral veel koud water klaar ( met dank aan de beheerder van MFA  Atol Plaza !) Met deze mooie, geslaagde dag, met een zeer afwisselend programma, kijken zowel de gasten als de leden van de werkgroep Senioren Zomerdaagse Lelystad terug op een mooi seizoen.  

Stichting Senioren Zomerdaagse Lelystad
Tel: 06 30 68 12 36
zomerdaagse@outlook.nl